Klasseledelse og læringsmiljø

klasseledelse

Slik får vi en god skole - av Skoleforsker Thomas Nordahl.

Derfor lykkes noen skoler - Hva er felles for de gode skolene?

Den gode lærer har noe på hjertet - av Marit Ulvik

Relasjonskompetanse som grunnlag for å skape resultater i arbeid og på skole - av Jan Spurkeland 

Elevers selvdisiplin og lærerens rolle - av Eyvind Elstad

 

Læringsmiljø

Rundskriv Skolemiljø Udir-3-2017 - Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø

Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? - UDIR

Læringsmiljø - Lenke til UDIR sin nettside med filmer, artikler og verktøy for et bedre læringsmiljø.

Læringsmiljøsenteret - Universitetet i Stavanger sin nettside med artikler og informasjon.

Materiell for hethetlig arbeid med læringsmiljøet - Fra Nordahl & co

Faglitteratur fra Læringsmiljøsenteret - Universitetet i Stavanger

Barnehagen som læringsmiljø og læringsarena - Udir

Foreldresamarbeid

Foreldreutvalget for grunnopplæringen - http://www.fug.no/

Mange gode tiltak mot mobbing - FUG

Tips en venn Skriv ut