A A A
Forsiden/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt

Klage og avklaring


Avklaring på tilskrevet varsel om eiendomsskatt
Dersom skattyter ønsker avklaring på tilskrevet varsel om eiendomsskatt, skal vedkommende ta kontakt med Sel kommune.

Klage på eiendomsskatten
Dersom skattyter vil klage på eiendomsskatten, skal klagen rettes skriftlig til Sel kommune. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor Skattetetatens likningsverdier formuesgrunnlag) er benyttet, da må det klages til Skattetetaten. På tilsendt skatteseddel står følgende tekst "takst er formuesgrunnlag fra Skatteetaten:" dersom det er benyttet takst fra Skatteetaten vil det stå ja bak denne teksten.  

Klage på ligningsverdien på boligen - skatteetaten*
Dersom skattyter eier bolig, utleiebolig eller bolig som benyttes som fritidsbolig, og ønsker å klage på ligningsverdien på boligen, skal klagen rettes til Skatteetaten

Klage vedr takstverdien
kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen sendes skriftlig til Sel kommune. Husk: Oppgi eiendommens gardsnummer og bruksnummer.
 

* Dersom det klages på takstverdi som er fastsatt etter skatteetatens formuesgrunnlag, må klagen sendes direkte til:
Skatteetaten
Postboks 1073 Valaskjold
1705 Sarpsborg.  

Klagefristen er 6 uker etter at skattelisten er lagt ut.

Tips en venn Skriv ut