A A A
Kjell Voldheim

Kjell Voldheim får miljøprisen for 2009

Kjell Voldheim får prisen for sitt årelange arbeid for informasjon og synliggjøring av bergverks- og steinindustrien sin historie i Sel og regionen.

- Jeg ser på det som en stor ære å få denne prisen sier Kjell Voldheim. Kjell sier at det er spesielt å få en pris for at du jobber med noe som du er opptatt av og har interesse for. - Jeg har vært interessert i dette i hele mitt voksne liv, men jeg har aldri tenkt tanken på at jeg skulle få en pris for det, sier Kjell.

Selvsagt er han takknemlig for prisen, han er også takknemlig overfor Sel kommune som har prioritert og satt fokus på dette arbeidet. Spesielt bra ble det etter at Sel fikk regionalt ansvar for kulturminner for bergverk og steinindustri gjennom verdiskapningsprogrammet.

- Att arbeidet mitt blir satt pris på ser jeg også i interessen for den lokale historien, sier Kjell, noe som for han er drivkraften til å jobbe videre.

Sel kommune gratulerer Kjell Voldheim med prisen.


Grunngjeving for at prisen tildeles Kjell Voldheim er:

- Kjell Voldheim får prisen for sitt årelange arbeid knytt til informasjon og synleggjering av bergverks- og steinindustrien si historie i Sel og regionen.
- Han står bak oppbygginga av Otta bergverkssenter og vedlikehald av dette.
- Han er kontaktperson for fagfolk som ønskjer informasjon og stiller gjerne opp som kjentmann.
- Gjennom sitt engasjement har han bidratt til interesse og profilering for området.
- Gjennom sitt arbeid og på fritida har han også bidratt til å synleggjere kulturminneåret 2009 i Sel.
- I tillegg har han gjennom si private bedrift synleggjort gamle tradisjonar og arbeidsmåtar når det gjeld rakubrenning m.m.Statuttar for tildeling av miljøprisen i Sel kommune:
 

Miljøprisen er pris for tiltak som skal fremje estetikk og trivsel.
Formålet med miljøprisen er:

- å stimulere til auka bevisstheit og engasjement i fysisk miljø og estetikk, slik at ein ser samanheng mellom ytre fysisk miljø, trivsel og positiv næringsutvikling
- rette merksemd mot bygg, anlegg, aktivitetar eller tiltak med særlege verdiar og kvalitetar av betyding for ytre miljø - setje fokus på personar/institusjonar/organisasjonar/bedrifter eller liknande som står bak slike tiltak
- Prisen kan omfatte bygningar eller ulike anlegg som for eksempel parkanlegg, torg, dekorasjonar, statuar, kunstnarisk utsmykking, idrettsanlegg, gardsbruk, kulturlandskap m.m. og arbeid/aktivitet med miljøspørsmål og estetikk som hovudanliggjande.

For komiteen
v/Andreas Bagås Lien, Reidun Formo, Truls Gjefsen, Svein Sæther, Kari Hovengen og Steinar
Turmo. Kari Hølmo Holen, sekretær.

 

Tips en venn Skriv ut