A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Jegerprøven

Generelt

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

Målgruppe

Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Mere informasjon finner du her:

Sel Jeger- og Fiskeforening

Om jegerprøven hos miljødirektoratet

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

___

Regelverk

___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Søknaden sendes til

postmottak@vaga.kommune.no

Eller
Vågå kommune
Landbrukskontoret
Edv. Stormsvei 2
2680 Vågå

Saksbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Klagemulighet

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-02-08 14:37 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser