Kommunalsjef Iren Ramsøy

Iren Ramsøy - kommunalsjef for helse og omsorg

Jeg hadde min første arbeidsdag 2 januar og har begynt å gjøre meg kjent med Sel kommune, nye arbeidskollegaer og arbeidsoppgaver. Jeg er blitt godt mottatt og ser frem til å bli enda bedre kjent, og til å komme i gang med de viktige oppgavene som hører med til jobben som kommunalsjef. 

Jeg har allerede vært innom flere av tjenesteområdene, men har fortsatt noen kontorer / arbeidssteder igjen.

Vi er alle nå godt kjent med at flere og flere oppgaver i fremtiden skal søkes løst nærmere der folk bor, hvilket betyr at kommunene må bygge opp bærekraftige tjenester og tilbud i tråd med behov, lovverk og forventninger. Flytting av oppgaver, teknologisk utvikling, rettigheter, krav til kvalitet og tilgang på kompetanse medfører også endringer av kommunestrukturer og sykehusstruktur. Men, endringer i levering av tjenester legger også til rette for  oppbygging og samarbeid om  av kompetanse, og tettere samarbeid mellom tjenester og  forvaltningsnivå. 

Jeg ser nå frem til en spennende tid der Sel i samarbeid med de andre kommunene i Nord Gudbrandsdalen, og  fortsatt skal gå foran, være proaktive og ta ytterligere ett skritt inn i fremtiden.

Iren Ramsøy
kommunalsjef helse og omsorg

Tips en venn Skriv ut
Publisert 17. januar 2017 av Eva Martinsen | Oppdatert 18. januar 2017