A A A

Internasjonalt på Raphamn

Det er nå kommet 155 beboere til mottaket på Raphamn. Det er mange som har spørsmål om forskjelligt rundt asylmottaket og her kan du finne svar på noen av disse spørsmålene.

Det er nå kommet 155 beboere til mottaket på Raphamn, og følgende 19 nasjoner er hittil representert: Eritrea, Etiopia, Somalia, Afghanistan, Kina, Egypt, Uganda, Syria, Liberia, Jemen, Nigeria, Armenia, Marokko, Iran, Kosovo, Libanon, Libya, Tsjetsjenia og statsløse palestinere.
 

Beboerne kommer til Raphamn rett fra transittmottaket. Som forventet er over halvparten enslige menn. Ellers er 18 enslige kvinner kommet til nå og ca 40 personer er fordelt på familier. En del er såkalte ”dublinere”, det gjelder også noen familier. Mottaket har og 5 rom tilpasset funksjonshemmede.


De forskjellige gruppene bor adskilt. Enslige kvinner bor i et eget hus, det er egen korridor for familier og egne avdelinger for enslige menn. Både kjøkken og datarom har egne kvinne- og mannsavdelinger. Oppholdsrommene ellers har egne rom for kvinner slik at de som ønsker, kan benytte det. Det er og en egen barnebase og trimrom.


På mottaket er det nå ansatt 5 personer. En 6. person som vil ha spesielt ansvar for barn, unge og kvinner begynner i juli måned. Da vil ansatte være på jobb også utover ettermiddagen. Det vil likevel være vanskelig for enkeltpersoner å delta på aktiviteter på ettermiddag / kveld på Otta på grunn av avstanden. Mange går både opp og ned, andre blir skysset til og fra av private. Foreldrene til guttene på et fotballag deler på å skysse en ungdom til og fra trening og kamper, og et sangkor henter og bringer to som deltar i koret.


Sel kommune som vertskommune
Sel kommune er vertskommune for mottaket på Raphamn. Som vert får kommunen tilskudd fra staten. Det skal dekke gjennomsnittlige utgiftene til helsetjenester, skoletilbud, barnevern, tolketjeneste og administrasjon. For å ivareta kommunenes oppgaver, er en tverrfaglig støttegruppe opprettet. Gruppa består av Ove Turtum, faglig leder Sel voksenopplæring, Rigmor Høye, ledende helsesøster, Ole Erik Bjørnstadhaugen, pedagogisk rådgiver, Jan Nizialek, smittevernlege og Rita Randen, leder psykisk helse. Flyktningkonsulent Solveig Granly Kristiansen er koordinator og kommunens kontaktperson for mottaket.

Mottaksleder og Sel kommune har ellers samarbeidsmøter med handelsstanden, Ottatunet og politiet.

    
Norskopplæring på Otta
Kommunen har ansvar for å gi alle asylsøkere over 16 år som bor på mottaket, tilbud om 250 timer norskundervisning. Faglig leder, Ove Turtum, ved Voksenopplæringen i Sel har ansvar for å organisere tilbudet som startet 31. mai på mottaket. To lærere er tilsatt, og fra skolestart til høsten blir det undervisning på gamle Mekonomen på Otta.  


Grunnskole
To barn fra mottaket har begynt på Otta skole Nyhusom, og flere begynner til høsten. Pedagogisk rådgiver Ole Erik Bjørnstadhaugen påpeker at det er knyttet store utfordringer til skolene i denne sammenhengen, men at de tar sikte på å la barna begynne så fort det er mulig. Viss det kommer flere barn samtidig, kan det dannes egne mottaksgrupper før barna begynner i vanlig klasse.


Barnehage

Mottaket kjøper ledige plasser i barnehagen. De eldste barna blir prioritert, ellers skal barn som fyller 4 år i løpet av året prioriteres. Tre barn har foreløpig fått plass på Heggelund barnehage. Alle tre skal begynne i første klasse til høsten.


Helse

Lov om helsetjenester i kommunen gjelder for beboere i statlige mottak. Smittevernlege Jan Nizialek har ansvar for den første konsultasjonen som er gratis, ellers bestilles legetime på vanlig måte. Sel kommune har ansatt en helsesøster i 80 % stilling, men hun vil først være på plass 1.1. 2011 p.g.a. svangerskapspermisjon. Helsestasjonen ved Rigmor Høye forteller at det arbeides med å få til en midlertidig løsning inntil ny helsesøster er på plass.  


Hvordan kommer beboerne seg til Otta? Og hvor ofte?  
Det er fellestransport til Otta to ganger om dagen. Oppholdet i Otta sentrum varer i to eller tre timer inntil norskundervisningen på voksenopplæringen begynner. Ved annet behov, blir det så langt det er mulig, skysset med biler fra mottaket.


Hvordan kan innbyggere i Sel bidra? 
Det kommer en del spørsmål til flyktningtjenesten fra folk som ønsker å bidra med forskjellig form for hjelp. Det gjelder alt fra utstyr til spørsmål om skyss. Når det gjelder utstyr, så er alle beboelsesrom på mottaket i utgangspunktet nøkternt utstyrt. Det er derfor behov for både hvitevarer og enkelte møbler (sofaer, bord, stoler, skap, senger). Av utstyr ellers er det behov for leker, sommer – og vinterklær, barneklær (spesielt behov for klær og utstyr i aldersgruppen 0-1 år) og klær og utstyr til sport. Folk kan ta kontakt direkte med mottaket på telefon 61 23 39 00, levere i resepsjonen, eller mottaket kan hente. Det de ikke ønsker, er at folk bare setter fra seg saker utenfor.  


Hvordan kan lag og foreninger bidra?
Flyktningtjenesten i Sel kommune og mottaket får en del spørsmål om å støtte aktiviteter økonomisk. Når det gjelder spørsmål om økonomisk støtte, er det mulig å søke prosjektmidler, men da bør det helst være aktiviteter for en større gruppe. Flyktningtjenesten har sammen med kulturkontoret i Sel allerede fått noen prosjektmidler fra fylket, blant annet til svømmeopplæring og aktiviteter for ungdom.


Annet det er gitt midler til, er gratis billetter til barneteaterforestillingen Ali Baba. Det var det Røde Kors som sponset. Ellers så har Lions meldt at de ønsker å bidra. Flyktningkonsulenten i Sel kommune skal og sammen med Oppland Røde Kors arbeide for å få til et opplegg med flyktningquide.


60 personer fra mottaket deltok på Hallelujajazz i Ottahallen, her var familier og kvinner prioritert. Jazz- og viseklubben og velferdsmidler sponset billetter, også vellykket, og folk var veldig takknemlige for at de kunne delta.


Til Topps 2010 – over 40 deltakere fra Sel gikk fra Juvasshytta til Galdhøpiggen, 5. klasse med foreldre fra Sel skule med Anita Sletten Nuvstad i spissen, Ove Turtum m/familie, 2 fra voksenopplæringen og 14 fra mottaket var med. Alle fikk t-skjorter med Sel kommune logo, og sparebank 1 skaffet sekker til deltakere fra mottaket. Etter turen var alle samlet til tacobuffet i Lom. Der fikk de og hilst på Børge Brende.


Mottaket inviterer også til egne kulturmøter der alle er velkomne. Det har allerede vært et møte der beboere fra Eritrea hadde ansvar for mat og underholdning, veldig flott og vellykket arrangement, og det blir flere slike kulturkvelder etterhvert.


Søk prosjektmidler viss dere ønsker å sette i gang tiltak som fremmer integrering i lokalsamfunnet. Sørg ellers for at det økonomiske er plass, og tilby skyss når enkeltpersoner blir invitert til å delta på enkelte arrangement.

Mottaket på Rapham er et åpent mottak. Alle er velkomne til å besøke beboerne.


Andre aktiviteter
Beboerne tar gjerne del i frivillig arbeid og dugnader. En del av beboerne får og etter hvert arbeidstillatelse og kan ta jobb på vanlig måte.

Biblioteket er gratis og blir flittig brukt. Biblioteket har erfaring fra sist Sel kommune hadde mottak og vet at det er både er et populært sted å være og et sted å lære. Biblioteksjefen har fått ekstra midler og har allerede bestilt bøker og annet utstyr. Det er og koblet opp flere datamaskiner.

Samarbeidet mellom mottak og kommunen handler i tillegg til å sikre et godt tjenestetilbud også om å få til gode relasjoner og møteplasser. Å være asylsøker og bo på et asylmottak, er å vente på et ja eller nei; får jeg bli i landet eller ikke? Målet er at så mange som mulig blir aktive deltakere i lokalsamfunnet under ventetiden. Det gir hverdagen mening og innhold. Derfor er alle spørsmål, alle henvendelser og alle tilbud om aktiviteter like viktige og er med på å gjøre mottaket på Rapham til en internasjonal ressurs i bygda.   
 

Tips en venn Skriv ut