A A A
Kulturkalender for Vågå og Sel kommuner

Innspill til kulturkalender for Sel og Vågå - sommerutgave

Frist for å melde innspill til felles kulturkalender for Sel og Vågå er satt til 10. mai. Kalenderen gjelder for juni, juli og august og arrangementet må være av allmenn interesse. Send innspill til eva.martinsen@sel.kommune.no. For spørsmål: kontakt kulturkontoret, tlf 617 00 700. Kalenderen blir distribuert til alle husstander i Sel og Vågå.

Tips en venn Skriv ut