Innlandets nordlegaste alm ?

I følge med bygging av nye lokaler til Otta Røde Kors, så var det viktig for kommunen å bevare tuntreet utanfor beredskapsenteret, som etter sigende kan være innlandets nordlegaste Almetre. Sel kommune har også ein forekomst av alm i Sandbu naturreservat sør for Otta, som er Gudbrandsdalens nordlegaste.

Bevaring av innlandets nordlegaste alm_
Bevaring av innlandets nordlegaste alm-
Bevaring av innlandets nordlegaste alm
Bevaring av innlandets nordlegaste alm_
Bevaring av innlandets nordlegaste alm-
Bevaring av innlandets nordlegaste alm

Almetreet ved Otta beredskapssenter er også eitt av dei eldste trea på Otta, og i tråd med nye retningslinjer i kommunen søkjer vi å ta vare på slike viktige tre – som ein del av det biologiske mangfaldet samt viktig for estetikk og miljø.

Innlandet Trepleie, har gjennomført ein tilstandsanalyse på treet og komme med råd om bevaring ved utgraving til tomta. Dei vil også gjennomføre ein stabilitetsprøve etter at arbeidet i rotsona er ferdig, for å eventuelt gjere tiltak i krona for å sikre stabiliteten i treet og i framtida.

Utgravinga skjer med ein luftspade, Airspade fra Innlandet trepleie, som Haaverstad Entrepenør nå brukar for å skånsomt frigjera røtane på treet.

Tanken er at det 80-90 år gamle treet skal stå vidare når nybygget er komme opp og glede i mange år framover.

Bildene syner arbeidet med å frigjera røtane med luftspaden.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 16. mai 2017 av Eva Martinsen