A A A

Innberetting av lønn/forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Informasjon til arbeidsgivere og andre som innberetter lønn/forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Skattedirektoratet har nå besluttet at det ikke lengre skal printes opp og distribueres blanketter på lønnsområdet. Det vil derfor ikke være mulig å bestille disse blankettene. Skatteoppkreverkontoret vil heller ikke ha tilgang til blanketter for utlevering. Klikk her for å se hvilke blanketter dette gjelder.

Dette gjelder blankettene:
    RF-1015  Lønns- og trekkoppgave
    RF-1022  Lønns og pensjonskostnader
    RF-1023  Lønns- og trekkoppgave
    RF-1025  Årsoppgave for arbeidsgiveravgift
    RF-1037  Terminoppgave for beregnet arbeidsgiveravgift og innbetalt forskuddstrekk

Oppgavene som skal innrapporteres til skatteetaten kan leveres via Altinn samt at blankettene kan lastes ned fra skatteetaten.no.
Lønns- og trekkoppgavene kan for øvrig leveres på maskinlesbart medium. Lønnsoppgavene som skal gis til de ansatte må inneholde de samme opplysninger som innrapporteres til skatteetaten. Utover dette er det ikke krav om at opplysningene skal gis på fastsatt blankett, jfr. ligningsloven § 5-11 3. punktum. Leveres lønns- og trekkoppgavene via Altinn har du mulighet til å skrive ut lønns- og trekkoppgaver, etter at oppgavene er signert og levert via Altinn. Brukere med lønnssystem bør ta kontakt med sin leverandør for å undersøke om det er mulig å skrive ut lønns- og trekkoppgaver til de ansatte fra lønnssystemet.

Tips en venn Skriv ut