A A A
Forsiden/Tema/Barnehage/Barnehager i Sel/Heidal barnehage

Informasjon til nye foreldre om oppstart

Her er en orientering til nye foreldre om hvordan vi ønsker at oppstarten av nye barnehagebarn skal være.

For at innkjøringen skal bli best mulig for alle så gjør vi det slik:

Dag 1:
Nye barn sammen med en av foreldrene, eventuelt en annen voksen, kommer til barnehagen kl.09.00, og er fram til kl.14.00. Dette kan bli for lang dag for enkelte så det må dere forreldre vurdere. De voksne må være her hele dagen.

Dag 2:
Kan komme når dere ønsker, helst til kl.09.00. De voksne kan gå fra i korte perioder dersom barnet tillater det.

Dag 3:
De voksne skal være tilgjengelige, men kan eventuelt gå fra i lengere perioder. Etter tre dager vil nok de fleste akseptere å bli alene uten foreldre i barnehagen, men det kan være enkelte som trenger mer tid. Det er viktig at barna ikke får for lange dager den første tiden, det er mye nytt og de blir slitne. Det kan i verste tilfelle føre til at de ikke får lyst til å være hos oss.

Tips en venn Skriv ut