Informasjon om utbedringer av kommunale veier i Sel kommune


Sel kommune har som kjent et stort etterslep på vedlikehold av kommunale veier.  I forbindelse med at kommunen nå er i gang med et omfattende arbeid med å renovere vann og avløpsnettet (VA), må vedlikehold av kommunens veier samstemmes med denne utbyggingen. Det er derfor nødvendig å ha en helhetlig og koordinert plan, slik at alle tiltak som blir iverksatt er vurdert i forhold til hverandre. Som en del av dette blir det nå utarbeidet en hovedplan for de kommunale veiene. Slik veistandarden er på flere av de kommunale veiene må det iverksettes tiltak for å sikre funksjonalitet og trafikksikkerhet av følgende områder:   

Otta sentrum: Det vil bli gjennomført punktlegging av asfaltdekke i deler av følgende gater:    
•    Storgata 
•    Olav Bismos gate 
•    Mullergata 
•    Johan Nygårdsgate 
•    Vognmannsgata 
•    Øyavegen, ved innkjøring til Nordan, Posten og Fiberprodukter m.m.   
•    Sandbumoen, legges ny asfalt i høyre kjørebane gjennom svingen ned mot E-6.
•    Det vil i tillegg blir gjennomført kantslått langs alle kommunale veier. 

Heidal: Kommunale grusveier i Øverbygdsvegen og Murudalsvegen vil bli høvlet og saltet.  

Når det gjelder oppgradering av øvrige kommunale grusveier, som for eksempel Loftsgård, vil dette bli vurdert i forbindelse med gjennomføring av plan for VA og asfaltering av disse veiene. 

Oppstart av de nevnte tiltakene blir fra uke 38 og framover. 


Informasjon om fremdrift rundt asfaltering av Kongsvegen og Kroken og Snippen
Asfaltering av disse veiene vil bli gjennomført i løpet av september.    

Informasjon rundt arbeidet i Skulegata og Mostuggugata
Her er arbeidet med å legge vann og avløp i gang. Det vil bli lagt fast dekke i november 2015, og asfaltering av disse gatene vil bli gjort våren / sommeren 2016.  

Formannskapet har i møte 8.september 2015 fått samme informasjon, og har gitt sin tilslutning til at det blir gitt en ekstra bevilgning til vedlikehold av kommunale veier.  

Rådmannen 

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 08. september 2015 av Anders Teigen