A A A
Forsiden/Tema/Næringsliv
Fjellandbruk er framtid - fra Nordherad i Vågå

"Fjellandbruk er framtid"

Info om studietur til Vingelen og Tynset 06.07.17

"Fjellandbruk er framtid" arrangerer studietur til Vingelen og Tynset med tema utmarksbeiting, torsdag 6. juli 2017.

 

Program:

08:00    Avreise fra Vågå Skysstasjon
08:30    Avreise frå Sel Samfunnshus
10:45   Vingelen i Tolga kommune
    Tilrettelegging for bruk av utmarksbeite for sau og storfe, bruk av inngjerdet fellesbeiter til storfe. Befaring i området. Orientering om beiteprosjektet som har vært gjennomført i Vingelen v/ landbrukssjef Kjersti Ane Bredesen
12:30    Lunsj på Bunåva Kafè i Vingelen
14:00    Oppmøte ved Storeng Gård, Tynset. 
    Gårdbruker Morten og Gøril Storeng. Jorunn Stubsjøen frå Fylkesmannen i Hedmark.
Ny driftsbygning i elementlaft (ammeku)
Kultivering av utmarksbeite til innmarksbeite (tur til setra)
15:30   Bruk av e-sporingsenheter på ammeku i utmarksbeite
    Gårdbruker Norvald Aas Solvang orienterer
16:00   Hemreise

 

Bindende påmelding innen måndag 3. juli til:

Landbrukskontoret for Sel og Vågå:

Per-Ivar Weydahl 61 29 36 71 / 920 41 410
Kjell Hølmo 61 29 36 79 / 970 11 743

 

Egenandel, kr 250,- blir etterfakturert.

Tips en venn Skriv ut