A A A
Søkeord
Sorter på
Avansert søk

Eiendomsskatt

2016-01-27
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt]

Eiendomsskatt

2015-02-10
[/Tema/Bolig og eiendom/Eiendomsskatt]

Utlegglister

Utlegglister
2017-04-21
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Utlegglister]

Alminnelig taksering

Alminnelig taksering* skal holdes hvert 10. år. Det er kommunestyret som gjør vedtak om dette. En slik taksering er da basisår og vil også være grunnlaget for nytaksering av nye skattepliktige eiendommer som kommer til i
2017-05-03
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Alminnelig taksering]

Eiendomsskattelistene er nå tatt inn

Skattelista for eiendomsskatt 2017 ble lagt ut 01.03.2017 på Sel rådhus, og nettsiden til Sel kommune til 3 ukers gjennomsyn med hjemmel i § 15 i eiendomsskatteloven. 3 uker har nå gått og listene er tatt inn. &
2017-04-21
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Utlegglister]

HISTORIKK

Eiendomsskatt siden 1967 Det har vært skrevet ut eiendomsskatt i Sel kommune siden 1967. Daværende skatteområde var bymessige utbygde områder – Otta m/omegn og Dahle. I tillegg var «verker og bruk» i hele kommune
2015-02-11
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Se også]

Myndighet og ansvar

Kommunestyret bestemmer om eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen og hvilke områder som skal omfattes. I Sel kommune skrives det nå ut eiendomsskatt i hele kommunen. Kommunestyret vedtar også skattetakstvedtekter. I sine årlige b
2015-02-11
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Se også]

Forsiden

Forsiden
2017-11-17
[/Forsiden]

Avgifter og betalingssatser for 2016

Fra 01.01.2016 er det innført fakturagebyr på papirblanketter med kr. 30.  Ved bruk av eFaktura, avtalegiro eller Epost blir det ikke ilagt fakturagebyr.
2017-01-11
[/Tema/Skatt og avgifter/Gebyrregulativ]

Lover - hjemmelsgrunnlag

«Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane» er gjeldende lov.  Men eiendomsskattelovgivningen er gammel. Fra 1911 har vi by-skatteloven som har vært delvis gjeldende helt fram til nå ved at blant  annet &
2015-02-20
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Se også]

Aktuelt

Aktuelt
2017-05-05
[/Tema/Skatt og avgifter/Aktuelt]

Satser og bunnfradrag

Satser og bunnfradrag
2017-01-06
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Satser og bunnfradrag]

Årlige skattesatser og bunnfradrag

År Skattesats - generell Skattesats for bolighus og hytter Skattesats for bolighus før 2010 Bunnfradrag 2017 7 o/oo 5 o/oo   100 000,- 2016
2017-01-06
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Satser og bunnfradrag]

Sel kommune

2015-02-25
[/Politikk/Råd, utvalg og nemnder]

Vannmåler

Det er ingen pålegg om å innstallere vannmåler på hytter/boliger i Sel kommune. Det kan imidlertid være lønnsomt for de med store hus, enslige, hytter eller de med ellers lite vannforbruk.
2016-11-16
[/Tema/Tekniske tjenester/Vann og avløp]

Septiktømming

Har du behov for ekstratømming/nødtømming utover ordinær tømmerute, ta kontakt med Miljøservice, tlf 57 87 46 66.
2016-08-23
[/Tema/Tekniske tjenester/Vann og avløp]

Forskrift om tømming av avløpsanlegg

Fastsatt av Sel kommunestyre 18.12. 2006 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §26, §34 §37, §52a, §79, §83 og §85 og i lov av 11. april 2003 nr. 23 om endring
2017-01-13
[/Tema/Tekniske tjenester/Retningslinjer og forskrifter]

Klage og avklaring

Avklaring på tilskrevet varsel om eiendomsskatt Dersom skattyter ønsker avklaring på tilskrevet varsel om eiendomsskatt, skal vedkommende ta kontakt med Sel kommune. Klage på eiendomsskatten Dersom skattyter vil klage p
2015-06-24
[/Tema/Skatt og avgifter/Eiendomsskatt/Klage og avklaring]

KS

2015-02-25
[/Politikk/For folkevalgte]