A A A
Forsiden»Tema»Bolig og eiendom»Hytteeier

Hytteeier

08. september 2016

Miljøstasjon i Heidal forsinket

Arbeidet med miljøstasjon i Heidal er dessverre forsinket av forhold som ligger utenfor kommunens herredømme, men kommune starter opp sitt arbeid så snart tomta er klargjort fra grunneiers side.

24. juli 2014

Gjengroing på Mysusæter

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter. Her er kommunen eier av en utmarksteig mellom Ula elv og Berget. Sel kommune vil utfordre alle hytteeiere i området til å bidra til at skogen tynnes ut på kommunens eiendom. Alle som ønsker å hogge egen ved kan ta kontakt med Sel kommune ved Per Arvid Bragelien, tlf 900 50 899.

09. august 2013

Åpningstider på Myrmoen miljøstasjon

Åpningstid: tirsdag og torsdag: kl. 12 - 18

Kontaktinformasjon Myrmoen miljøstasjon:
NGR  tlf: 61 24 21 00  E-post: post@ngr.no    Nettside: www.ngr.no

Her kan du se oversikt over sortert avfall som kan leveres gratis på miljøstasjonen.

04. juli 2013

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Sel kommune minner om at det er innført et generelt forbud mot åpen brenning i tettbygde strøk i kommunen. Forbudet omfatter bråtebrenning, brenning av hageavfall etc. Minner også om det generelle forbudet mot bruk av åpen ild i utmark i perioden 15.april – 15.september.

04. juli 2013

Båndtvang i Sel kommune

I Sel kommune skal hunder holdes i bånd utover den generelle båndtvang som er i perioden 1. april – 20. august slik det fremgår av § 1 pkt. a-e.

Les hele forskriften om båndtvang her

09. juli 2012

Helse - Politi - Brann - Teknisk vakt

Vakt- og nødtelefonnummer

 

Legevakta i Nord-Gudbrandsdal:
24 timer i døgnet hele året
116 117
Ved behov for akutt hjelp ring tlf: 113

 

Jordmorvakt tlf:  617 00 876 eller 94 15 90 61

Politi tlf: 112

Brann tlf: 110
Felles vaktnummer (ikke nød-nr) for brannvesenet tlf: 41409071
Her treffer du vakthavende utrykningsleder. Alle henvendelser ved brann skal varsles til 110.

 

Teknisk beredskapsvakt i Sel kommune: tlf: 901 56 686

  • Trykk 1 for vaktmestervakt
  • Trykk 2 for teknisk vakt - vann/avløp
  • Trykk 3 for kommunal eiendom - vei

 

Prestens vakttelefon: 414 81 457

Sentralbordet Sel kommune: 61 70 07 00