Hverdagsrehabilitering - konferanse

Onsdag 11 mars kl 08.00 – 15.00 blir det arrangert konferanse i Sel kommune om Hverdagsrehabilitering. Stedet er Sel rådhus, Auditoriet. Her kan du lese programmet og finne påmeldingsinformasjon. Alle er velkommen.

DAGSKONFERANSE OM HVERDAGSREHABILITERING

Tid: onsdag 11 mars 2015                                                              
Sted: Sel rådhus, (NGLMS) Auditoriet.


Hverdagsrehabilitering – hva er det?
I perioden 2011 til sommer – 14 har det pågått et landsomfattende prosjekt der det har vært prøvd ut ulike modeller. Prosjektets navn: «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner». Flere og flere kommuner slutter seg til dette som en arbeidsmodell og i Sel kommune har vi vedtatt at vi skal arbeide med hverdagsrehabilitering. Alle politiske partier har satt Hverdagsrehabilitering på partiprogrammet.

Gjennom hverdagsrehabilitering ønsker vi:
•    Helhetlige – trygge pasientforløp
•    Rett til aktivitet og deltakelse for alle
•    Ønske om en aktiv aldring og selvbestemmelse
•    En bærekraftig helse – og sosialtjeneste med økt hjelpebehov i befolkningen  

Hverdagsrehabilitering tar utgangspunkt i større hverdagsmestring. Hvis du har lyst til å vite mer om dette kan du melde deg på konferansen vår.

Målgruppe
Sel kommunes politikere, administrasjon, kommunale råd, venneforeninger, og aktuelle fagpersoner i kommunen innen Hjemmebaserte tjenester, Familie og velferd, Tjenester for funksjonshemmede, LMS-sengeavdeling, Legetjenesten og Tildelingskontoret. Andre interesserte er også velkommen.  

Påmelding
Påmeldingsfrist: Onsdag 4 mars.
Vi må ha frist en uke før pga bestilling av mat og vurdering av møterom:
Ta gjerne kontakt etter firsten for å se om vi har ledig plass.

Hvordan melder du deg på?

Ansatte i Sel kommune:
Virksomhetslederne og/eller faglederne tar ansvar for å få lister ut til sine avdelinger. Virksomhetsleder samler inn og leverer listene til Åse Lundemo innen fristen.

Sel kommunes politikere, kommunale råd, venneforeninger, andre interesserte:
Meld dere på til servicetorget på Sel rådhus, på tlf Ring 61 70 07 00 eller send epost til: servicetorg@sel.kommune.no


Ønsker du å vite mer ta gjerne kontakt med
Sel kommune
v/ Åse Lundemo
ase.lundemo@sel.kommune.no


Program for dagskonferansen

Kl. 08.00 – 08.30    Registrering, kaffe og frukt
Kl. 08.30 – 08.40    Velkommen, v/ rådmann Kaija Eide Drønen.
Kl. 08.40 – 08.55    Hverdagsrehabilitering sett i lys av utfordringer for pleie– rehabilitering og omsorgstjenestene i kommunen v/Steinar Løsnesløkken
kl. 08.55 – 09.05    Kort om Fredriciamodellen fra Danmark v/ Steinar L.
kl. 09.05 – 09.15    Hverdagsmestring – hverdagsrehabilitering, kort innføring v/ repr for arbeidsgruppa i Sel kommune (ergoterapeut  Britt Slettmoen).
Kl. 09.15 – 09.30    PAUSE
Kl. 09.30 – 10.30    Hverdagsrehabilitering i Sør-Odal kommune v/ fysioterapeut – prosjektleder Anette Hjell og ergoterapeut Ida Kristin Dahl
kl. 10.30 – 11.00     Spørsmål / diskusjon mv på bakgrunn av innlegg fra Sør Odal
    
Kl. 11.00 – 12.00    LUNSJ
Kl. 12.00- 13.30     Rehabiliteringens etiske begrunnelse V/ Lege Nils Holand
Kl. 13.30 - 13.45    KAFFE / FRUKT
Kl. 13.45 - 14.00    Spørsmål/ kommentar til innlegget til Nils Holand.
Kl. 14.00 – 14.20   Hverdagsrehabilitering i Sel kommune, status og framdrift i arbeidet vårt v /Åse Lundemo, leder av arbeidsgruppa  
Kl. 14.20 –14.30    Presentasjon av plan for opplæring og veiledning av hjemmetrenere i Sel kommune v/ fysioterapeut Anne Kjersti Sørhaugen
Kl. 14.30 – 14.40   Spørsmål / diskusjon på bakgrunn av innleggene fra Sel kommune.
Kl. 14.40 – 15.00   Oppsummering, spørsmål, kommentar og avslutning.
Kl. 15.00  Vel hjem og lykke til!    

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 11. februar 2015 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 13. februar 2015