A A A
Forsiden»Tema»Skatt og avgifter»Eiendomsskatt

HISTORIKK

Eiendomsskatt siden 1967
Det har vært skrevet ut eiendomsskatt i Sel kommune siden 1967. Daværende skatteområde var bymessige utbygde områder – Otta m/omegn og Dahle. I tillegg var «verker og bruk» i hele kommunen skattlagt. I 1992 ble også områdene til og med Selsverket og Sandbumoen medregnet i skatteområdet.

Eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen i 2007
Med virkning fra 2007 ble eiendomsskatteloven endret slik at kommunestyret kunne velge å skrive ut eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen.
Dette ville også omfatte blant annet hytter/fritidseiendommer. I media fikk dette etter hvert betegnelsen «hytteskatt». Sel kommune vedtok i 2008 en slik utvidelse med virkning fra 2009. Denne iverksettelsen ble utsatt ett år til 2010. Det er først fra og med 2010 at det er skrevet ut eiendomsskatt for hele kommunen.

Eiendomsskatt i 2014
Kommunestyret gjorde 13.12.2013 vedtak om at eiendomsskatten for 2014 skrives ut med 7 ‰ av takstverdien, jf Lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt.
Det gjøres unntak for boliger og fritidsboliger der skattesatsen settes til 6 ‰, jf eskt1 § 12 a – med bunnfradrag på kr.100.000.

Tips en venn Skriv ut