A A A
Logo Utlendingsnemnda

Har du lyst til å bli nemndsmedlem i Utlendingsnemnda?

Nå har du sjansen. Justis- og beredskapsdepartementet har startet prosessen med å oppnevne nye nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for en fireårsperiode fra 1. januar 2017. Fylkesmannen er bedt om å komme med forslag på kandidater

Personer som foreslås må være norske statsborgere, bosatt i Norge, ha tilfredsstillende norskkunnskaper og være født mellom 1. januar 1947 og 31. desember 1998.  Ansatte i blant annet utlendingsforvaltningen er avskåret fra å bli medlemmer.

Her finner du mer informasjon om ordningen og kontaktpersoner

Tips en venn Skriv ut