A A A

Har du husket å lese av vannmåleren din?

Avlesingen kan gjøres på nett, og da benyttes brukernavn og passord som står på avlesningskortet. Avlesningskortet kan også sendes med post, svardelen er ferdig frankert - eller den kan leveres i servicetorget på Sel rådhus.

For å lese av vannmåleren på nett kan du gå inn her.

Tips en venn Skriv ut