A A A

Handlingsplan og prosedyrer mot vold i nære relasjoner

For Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk 2015-2018.

Handlingsplanen er en plan for den enkelte kommune.
Tiltaksplanen omfatter kommunale tiltak og tiltak det er naturlig å samarbeide om på tvers av kommunegrenser.
Prosedyrene med sjekklister er godkjent i alle seks kommuner.

Det er nasjonale føringer for at kommunene skal utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. I stortingsmelding 15 (2012-2013) «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner» poengteres det at regjeringen anser bruk av kommunale handlingsplaner som et viktig verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner.

Sel vedtok en handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 2010. Ingen av de andre kommunene i Nord-Gudbrandsdal har utarbeidet planer før 2014. Det ble derfor høsten 2014 - etter ønske fra 6K helse - nedsatt en regional arbeidsgruppe for å utarbeide et forslag til en handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Les hele handlingsplanen her (pdf).

Tips en venn Skriv ut