A A A

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplanen er et samarbeidsprosjekt for alle seks kommunanen i Nord-Gudbrandsdal. Tiltaksplanen omfatter kommunale tiltak og tiltak det er naturlig å samarbeide om på tvers av kommunegrenser.

Formålet med handlingsplanen er at kommunen skal

  •  øke kunnskapen om vold i nære relasjoner
  •  øke samhandlingskompetansen
  •  ha god oversikt over tjeneste- /hjelpeapparatet

slik at kommunen kan

  •  forebygge vold i nære relasjoner
  •  utvikle gode rutiner for kartlegging, varsling og tidlig intervensjon
  •  sørge for god oppfølging av voldsutsatte
  •  sette i verk tiltak i forhold til voldsutøvere

Her kan du laste ned hele handlingsplanen (pdf)

Tips en venn Skriv ut