A A A
Gunhild Lornstad fikk Kongens fortjenstemedalje i sølv. Den ble overrakt av ordfører i Sel Dag Erik Pryhn. Fotograf: Rita Haugstulen

Gunhild Lornstad fikk Kongens fortjenestemedalje

Torsdag den 7. juli fikk Gunhild Lornstad tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv av ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn.

Kongens fortjenstmedalje i sølv blir utdelt som lønn for særlig fortjenstefull innsats over lengre tid i samfunnslivet - i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet som er samfunnsnyttig. Men Særlig fortjenstefullt arbeid menes arbeid der innsatsen ligger godt over det normale, og der vedkommende har vist aktiv innsats innenfor eller utenfor arbeidsplassen sin.

Her er talen ordføreren holdt til Gunhild på Sel sjukeheim torsdag kveld:

" Gunhild vokste opp i Høyanger i Sogn. På 1950-tallet søkte du deg til barnepleier-utdanning i København. Hjemme igjen i Norge tok du videreutdanning i sykepleie og jordmorutdanning. Kjærligheten til Torbjørn førte deg til Otta. Fra tidlig på 60-tallet jobbet du som legesekretær for Lyder Sætersdal og assistent for lungespesialisten med kontor på Selsro. Dette var før kommunene bygget ut hjemmesykepleie og hjemmetjeneste, og det ble mange husbesøk sammen med distriktslegen. Etter hvert ble det ansettelse som sekretær hos dokter Steinsvoll.

I 1978 stod første byggetrinn av Sel sjukeheim ferdig og Gunhild ble ansatt som styrer. Det ble din oppgave å bygge opp institusjonen fra bunnen av. Sel sjukeheim ble skapt i din ånd og med dine prinsipper som bunnplanke. Stikkord er høye, faglige ambisjoner, trygghet og trivsel og rammebetingelser for beboerne (ikkje pasientene !) basert på at sjukeheimen er hjemmet deres. Nettopp derfor ivret du for etablering av ei venneforening. Fra etableringa i 1988 har foreninga arrangert turer, kjøpt inn utstyr og kunst og med jevne mellomrom hatt hygge- og kulturkvelder for beboerne.

Parallelt med fulle dager som medarbeider og senere leder var du gjennom fleire tiår alltid parat som jordmor. I praksis var du i døgnkontinuerlig bakvakt for ambulansetjenesten i de 6 norddalskommunene. Det var aldri et nei å få når du ble bedt om å bistå fødende på vei til fødeavdelinga på Lillehammer. Mange norddøler ble gjennom disse årene forløst på busslommer og parkeringsplasser nedover dalen med deg som trygg jordmor. Selv på dørhella hjemme i Sinclairvegen skal det visstnok ha kommet nye verdensborgere !

Samfunnsengasjementet ditt har gått langt utover fag og jobb. Du har i fleire kommunestyreperioder vært politisk engasjert, også som kommunestyremedlem. Da du gikk av med pensjon i 1997 fortsatte du som et svært aktivt medlem, styremedlem og i mange år som leder av venneforeninga. Du har derfor gitt helt avgjørende bidrag til venneforeninga og dermed også til trivselen for både beboerne, ansatte og pårørende ved sjukeheimen.

De siste 8 årene har hun vært leder av Sel eldreråd, et meget aktivt eldreråd ! Med sin sedvanlige tydelighet og ledererfaring har hun vekselvis understøttet kommunen og gitt kommunen korrektiver på vegne av kommunens seniorer. Takket være Gunhild er Sel eldreråd et mønsterbruk av et eldreråd og en sentral premissleverandør i forminga av tilbudet til eldre i kommunen.

Som del av sitt engasjement i eldrerådet har hun bidratt til utvikling av Den kulturelle spaserstokken i Sel kommune. Her kjenner vi igjen ditt engasjement for enkeltmenneskene og for å skape opplevelser i hverdagen. I dag gis det et bredt og inkluderende tilbud både til hjemmeboende og beboere i institusjoner og omsorgsboliger.

Søster Gunhild, jordmor Gunhild, styrer Gunhild, politikeren Gunhild, leder Gunhild, omsorgspersonen Gunhild, – gjennom snart to mannsaldere har du med en imponerende energi og pågangsmot gitt svært viktige og verdifulle bidrag til enkeltmennesker og til lokalsamfunnet i Sel. På den ene side en kombinasjon av en sterk og uttalt faglig tilnærming og vestlandsk tydelighet, stahet og gjennomføringskraft, - og på den andre siden varme og omtanke for alle rundt deg.

Disse kjennetegnene har gjort deg til en svært avholdt og respektert person i Sel-samfunnet og i alle andre sammenhenger der du opptrer og avsetter dine fotavtrykk.

Jeg vet derfor at det er svært mange som med stor glede vil ta i mot nyheten om at du i dag får Kongens fortjenestemedalje i sølv. "

 

Fotograf: Rita Haugstulen

Tips en venn Skriv ut