NGU_helikoptermålinger

Pressemelding fra NGU

Geofysiske målinger fra helikopter i lav høyde i område Otta - Vågå

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i første halvdel av juli utføre geofysiske målinger fra helikopter i området mellom Otta og Vågå

Kartskissen kan du se her.

Målet med målingene er generell geologisk kartlegging med spesiell vekt på å finne nye kleberstensforekomster.

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning nord-øst /sørvest for hver 200 meter og med tilnærmet konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret slepes en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt. Et instrument som registrerer radioaktiv stråling fra bakken er festet under helikopteret.

Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien. Resultatene fra denne undersøkelsen kan i tillegg til mineralundersøkelser, også benyttes ved grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell radonfare og soner som kan være problematiske ved eventuell tunnelbygging.

Base for undersøkelsen er ved Vågåmo. Helikopter og måleutstyr kom til basen allerede sist torsdag, og ca. en tredjedel av målingene er allerede gjennomført.  Målingene vil avsluttes i løpet av en ukes tid, avhengig av værsituasjonen.  Det vil ikke bli foretatt målinger ved tåke, regn, snø, sterk vind, og heller ikke dersom solflekkaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet. 

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres. NGU ber spesielt om å bli varslet om hester på lufting og eventuelle rev- eller minkfarmer i området.

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 07. juli 2015 av Eva Martinsen | Oppdatert 09. juli 2015