A A A
Forsiden/Tema/Skatt og avgifter/Gebyrregulativ

Gebyrregulativ

Budsjett og økonomiplan 2017-2020
16. desember 2016

Budsjett, økonomiplan og gebyrregulativ for 2017

Budsjett, økonomiplan og gebyrregulativ for 2017
Vedtatt i Sel kommunestyre 12.12.16
 
15. januar 2016

Vedtak i kommunestyret 11.12.15

Avgifter og betalingssatser for 2016

Fra 01.01.2016 er det innført fakturagebyr på papirblanketter med kr. 30.  Ved bruk av eFaktura, avtalegiro eller Epost blir det ikke ilagt fakturagebyr.

21. desember 2015

Budsjett, økonomiplan og gebyrregulativ for 2016

Budsjett, økonomiplan og gebyrregulativ for 2016
Vedtatt i Sel kommunestyre 11.12.15