A A A

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

 

Offentlig ettersyn
 
Gebyrregulativ for behandling av konsesjons- og delingssaker.
Formannskapet har i møte 24.04.12, sak 39/12, vedtatt å legge forslag til nytt gebyrregulativ for behandling av konsesjons- og delingssaker ut til offentlig ettersyn i perioden 04.05 – 25.05.12. Gebyrregulativet er utarbeidet i medhold av forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14.12.2011.
Forslag til gebyrregulativ kan finnes på kommunens hjemmeside og er utlagt på Sel rådhus.
Eventuelle merknader sendes Landbrukskontoret for Sel og Vågå, Edvard Stormsveg 2, 2680 Vågå innen 25.05.12

Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Tips en venn Skriv ut