A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Fysioterapi

Generelt

Beskrivelse

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade. Den kommunale fysioterapitjenesten omfatter både kommunalt ansatte fysioterapeuter og privat praktiserende fysioterapeuter. Oppfølging gis enkeltvis eller i gruppe. Tjenesten utgjør noe av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud.

Kommunefysioterapitjenesten har lokaler ved NGLMS. Ved behov tilbys oppfølging i hjem, på skole, helsestasjon, barnehage og i andre kommunale institusjoner.

Målgruppe

Eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og personer som er syke eller skadet

Kriterier/vilkår

Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut.

For 2017 er egenandelstaket 1990 kroner. Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Frikort for helsetjenester
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge.no - fysioterapi
___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Se også folketrygdloven § 5-8, pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og kapittel 7 og forskrift for sykehjem § 2-1.


Lover

Folketrygdloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift for sykehjem m.v.
Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.
Syketransportregisterforskriften

Forskrifter

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme.

Skjema

Søknadsskjema A-Å

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

___

Andre opplysninger

Fysioterapitilbudet i Sel kommune

 

 

Den kommunale fysioterapitjenesten:

 


Besøksadresse: 
Inngang forbi hovedinngangen til Sel rådhus og inn til høyre. Inngangen er til venstre på DMS.

Postadresse: 
Botten Hansens gt 9
2670 Otta


Kontakt:
Fagleder Anne Kjersti Sørhaugen
Telefon: 911 35 158
Mobil: 922 20 278
anne-kjersti.sorhaugen@sel.kommune.no

Åpningstid: 
Mandag - Fredag
kl 08.00 - 15.15

Fysioterapeuter: 

Kommunefysioterapeut Anne Kjersti Sørhaugen
(Mandag - fredag)
Telefon: 61700827
Mobil: 92220278
anne-kjersti.sorhaugen@sel.kommune.no

Kommunefysioterapeut Thale S. Lindstad
(Mandag, fredag og annenhver onsdag)
Telefon: 61700827
Mobil: 41537286
thale.lindstad@sel.kommune.no

Britt Sagflaten
Mobil: 94161499
britt.sagflaten@sel.kommune.no

Turnuskandidat
(Mandag - fredag)
Telefon: 61700827
Mobil: 90124678
fysioterapi.turnuskandidat@sel.kommune.no
 

 

Den private fysioterapitjenesten:

 

Otta fysikalske institutt
Ola Dahls gt 8 - 2670 Otta
Telefon: 61230395

Fysioterapeuter: 
Viggo Didriksen
Kristin Knutsen Didriksen

Åpningstid: Mandag - Fredag

 

Heidal fysikalske institutt
2676 Heidal
Telefon: 91758147
E-post: kristengarmo@fjellnett.no

Fysioterapeut: 
Kristen Garmo

Åpningstid: Mandag, Onsdag og fredag kl 09.00 - 16.00
 

 

Plusshelse AS
Skulebakken 21, Sjoa - 2670 Otta

Fysioterapeut: 
Kari Svelstad Kittelsen
Telefon: 47395912
E-post: kari@plusshelse.no

Fysioterapeut:
Kjersti-Oline Speikland
Telefon: 47395914
E-post: kjersti-oline@plusshelse.no

Åpningstid: Mandag - Fredag

 

Dato oppdatert

2017-09-19 09:40

Gyldig fra

2009-12-17 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening