A A A

Vedtatt plan

Fv. 438 ved Selsvatnet i Sel kommune - Vedtatt plan

Reguleringsplan for utbedring av fv. 438 ved Selsvatnet i Sel kommune- Vedtatt plan.

Reguleringsplan for utbedring av fv. 438 ved Selsvatnet i Sel kommune- Vedtatt plan.

Kommunestyret i Sel, har i møte 08.11.10, sak 63/10, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt reguleringsplan for utbedring av fv. 438 ved Selsvatnet.

Hensikten med planen er bredding og utbedring av eksisterende fv 438 for å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten på strekningen. På deler av strekningen er det planlagt en fiskesti for å bedre tilgjengeligheten til Selsvatnet.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland. Evt. klage sendes Sel kommune, Plan- og beredskap 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 3 uker fra kunngjøring. Evt. krav om erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Utskrift av møtebok

 

Tips en venn Skriv ut