Framdrift i Mostugugata og Skulegata

Arbeidet med hovedvann- og avløpsledning går inn i sluttfasen og arbeidet med overbygning (dekkekonstruksjon) er i gang i Skulegata og Mostugugata. Ut i fra prosjekterende høyde kommer kantstein høyt opp i forhold til eksisterende terreng. Dette blir nå rettet opp i. Asplan Viak som har prosjekteringsarbeidet tar hensyn til lokale tilpasninger, som f.eks. innkjøringer, porter og andre adkomster til tilstøtende eiendommer. Asfalteringsarbeidet på veg og fortau er beregnet ferdig før Byfesten 26. august 2016.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 30. juni 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 30. juni 2016