A A A

Forstudierapport organisasjonsstruktur og ledelse

Ro-senteret har på oppdrag fra Sel kommune hatt prosjektlederansvar for en forstudie hvor hovedfokus har vært å se på kommunens organisasjonsstruktur og ledelse og konsekvenser for den demografiske utviklingen i kommunen. Her kan du lese hele forstudierapporten.

Sel kommune vil ha følgende saksgangen for oppfølging:

- Foreløpig informasjon til kommunestyret mandag 16.1.
- Behandling i partssammensatt utvalg den 21.02, deretter skal saken til kommunestyret.

Sjur Mykletun, administrasjonssjef i Sel kommune sier at dette er en omfattende rapport.
- Jeg mener den gir Sel kommune et godt grunnlag for å forbedre den administrative organiseringa. I tillegg inneholder den en del analyser som vil bli viktige for planarbeidet på fagområdene, ikke minst kommuneplanen med innretting av tjenestetilbudet i årene som kommer, sier Sjur Mykletun.

 

Her kan du lese hele rapporten fra RO-senteret:
Sel.kommune_forstudierapport_2012.pdf
 

Ro-senteret står for: Ressurssenter for omstilling i kommunene.

Tips en venn Skriv ut