A A A

Forslag på nye vegnavn i Sel

Driftsuvalget har vedtatt å legge ut følgende vegnavn i Sel kommune til offentlig ettersyn. Merknader eller innspill sendes Sel kommune, plan og beredsskap innen 15.10.2010

 

Forslag på nye vegnavn i Sel
Driftsutvalget har vedtatt å legge ut følgende vegnavn i Sel til offentlig ettersyn.
 
Raphamn:
Raphamnvegen, Drogasetervegen
 
Høvringen
Roavegen, Anaripiggvegen, Fevoldsetervegen, Puttvegen, Hauklisetervegen, Smukksjøsetervegen, Brekkesetervegen, Brennsetervegen, Gamlevegen, Lomsetervegen, Weidemannvegen, Ljosmyrvegen, Vardamorkvegen, Juvsholsetervegen og Skarsetervegen.
 
Kvernbru:
Skitjønnvegen, Skardokkvegen, Nordigardsgeilen, Øvre Gjelrustvegen, Krokstubben, Nedre Bjønnråket og Øvre Bjønnråket.
 
Luseter
Nyborghaugen, Storbekken, Steinhaugen, Johansråket og Eiriksråket
 
Sundtjernhaugen
Sunntjønnhaugen, Sundtjønnråket
 
Pillarguri/Thosætrene
Thosetervegen
 
Kringsetrene
Kringsetervegen
 
Mysuseter
Mysusetervegen, Ultungvegen, Ulvangsvegen, Tjønnbakkvegen, Furusjøvegen, Gråhøvegen og Ulafossvegen.
 
 
Merknader eller innspill sendes Sel kommune, plan og beredskap, 2670 Otta innen 15.10.10
 
Tips en venn Skriv ut