A A A
Forsiden/Tema/Bolig og eiendom/Byggesøknad

Forenkling av byggereglene fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 innføres det nye regler for hva som kan bygges uten å søke kommunen. 
Den som skal bygge har ansvar for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven m/tilhørende forskrifter, gjeldende arealplan (kommuneplan/reguleringsplan mv.) eller annet regelverk (avstand til veg, ledningsnett mv.). 
Dersom tiltaket ikke er i samsvar med gjeldende regelverk må det søkes om dispensasjon før tiltaket eventuelt kan gjennomføres.

Direktoratet for Byggkvalitet har lagd informasjon om forenklingene. Den vil hjelpe deg med å avklare om du må søke eller ei.

Forenklinger fra 1. juli

Sette opp tilbygg uten å søke

Søknadsskjemaer finner du her

Tips en venn Skriv ut