A A A
Forsiden/Tema/Skole og utdanning/Skoler i Sel/Otta ungdomsskole/Råd og utvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Ved Otta ungdomsskole blir det på et fellesmøte ved skolestart valgt ut to foreldrekontakter fra hver klasse. Disse 12 foreldrene vil da utgjøre Foreldrerådets arbeidsutvalg dette skoleåret. Arbeidsutvalget bestemmer selv hvor ofte de vil møtes i løpet av året, og alle foreldre kan komme med innspill til saker de vil skal tas opp i utvalget.

FAU er hjemlet i opplæringslova.

Første møte i FAU dette skoleåret blir avholdt torsdag 19. oktober. Innkalling med saksliste.

FAU 2017-18
Tove Giljarhus 8AB
Terje Nordfjæren 8AB
Marianne Sletten 8CD
Geir Ove Tullut 8CD
Knut Romsås Breden 9AB
Solveig Viktoria Olstad 9AB
Bodil Anita Bårdløkken 9CD
Rakel Lindviksmoen 9CD
Per Ivar Dahlum 10AB
Thale Sandnes Lindstad 10AB
Rune Grønn 10CD
Ina-Therese Pedersen 10CD

 

Foreldreutvalget for Grunnutdanningen (FUG) sine sider.

Tips en venn Skriv ut