Illustrasjonsbilde åpen brenning

Forbud mot åpen brenning

I Sel kommune er det laget en egen forskrift om åpen brenning og brenning av avfall av hensyn til lokal luftkvalitet og folkehelse (luftveislidelser). Forskriften gjelder all brenning som skjer utendørs. I følge lokal forskrift vedtatt av Sel kommunestyre er det forbud mot åpen brenning hele året i eller i nærheten av tettbebygd strøk.

Det er SSB som definerer disse grensene.

Her kan du lese den lokale forskriften og se på kartene hva som defineres som tettbygd strøk:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
16Kb   2016-03-18
/images/icons/16x16/image2.gif
4Kb   2016-12-26
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-03-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-03-18

Tips en venn Skriv ut
Publisert 18. mars 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 31. mars 2016