Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Det er ekstremt stor skogbrannfare og brannvesenet ser seg derfor nødt til å videreføre vedtaket om totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

  • Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark
  • Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private

Forbudet gjelder følgende områder:

  • Hele kommunen

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak..

Dette gjelder bl. a:

  • Kantslått
  • Motorisert aktivitet i skogbruket
  • Bruk av skytebaner
  • Framføring av tog med normal hastighet

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og tom. onsdag 29. juni 2016 kl. 12.00. Dersom situasjonen ikke har bedret seg innen dette tidspunktet, vil det bli gitt ny melding.

Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

Yr.no spesialvarsel om skogbrannfare

Sel kommune, Brannsjefen

Tips en venn Skriv ut
Publisert 23. juni 2016 av Eva Martinsen