A A A
Kamel Al Borno fra Palestina og Emmanuel Kumakech fra Uganda

Folk fra mange nasjoner

Nå har det kommet ca 30 asylsøkere til det nye asylmottaket i Sel kommune. To av dem er Emmanuel fra Uganda og Kamel fra Palestina.

Daglig leder ved asylmottaket, Isa Mustafa
Daglig leder ved asylmottaket, Isa Mustafa

Det har kommet folk fra mange nasjoner

Nå har det kommet ca 30 personer til asylmottaket, og det vil komme folk kontinuerlig i dagene og ukene som kommer. Foreløpig har det kommet folk fra blant annet Egypt, Palestina, Armenia, Eritrea, Uganda, Syria og Etiopia. I neste uke kommer det blant annet to familier fra Kina. Dermed blir det etter hvert veldig flerkulturelt på asylmottaket, noe dagligleder, Isa Mustafa, ser på som positivt.
 

Alle er velkomne på besøk
Det er firmaet Ostra Consult AS som driver asylmottaket på Rondeslottet. Isa Mustafa er ansatt i Ostra Consult AS og er nå daglig leder ved det nye asylmottaket. Isa Mustafa kom selv til Norge som asylsøker i 1998. Nå har han jobbet på asylmottak i over 8 år og trives godt med dette arbeidet. Isa bor egentlig i Askim sammen med kona, og pendler til Sel for å jobbe på mottaket. Isa er opptatt av at innbyggerne i Sel kommune skal vite at de er velkommen på besøk. - Kom gjerne innom en tur for å hilse på, vi blir alltid glade for besøk, sier han.
 

Oppfordrer til å ta kontakt
Det er store ressurser i menneskene som kommer til mottaket. De er engasjerte og klare for å bidra i samfunnet forteller Isa. Flere av de som allerede har kommet er godt utdanna, eller er ressurspersoner på andre måter. I går kom det blant annet en lege fra Palestina. Isa håper at det etter hvert finnes noen aktiviteter eller arenaer som beboerne kan delta på. Han legger til at alle lag og foreninger er svært velkomne til å ta kontakt dersom de har ønsker om samarbeid.
 

Transport til og fra Otta.
Asylmottaket har en god avtale med et busselskap om kjøring til og fra mottaket til Otta sentrum. Vi bare avtaler med dem når vi trenger transport opp eller ned fra mottaket, og de stiller på ganske kort varsel, sier Isa. Dette har så langt fungert veldig bra og ledelsen ved mottaket er svært godt fornøyd med avtalen.

Ett av familierommene ved asylmottaket
Ett av familierommene ved asylmottaket

Selvhushold

På asylmottaket er det selvhushold. Det betyr at alle får en viss sum hver måned som de selv må handle mat og utstyr for. Det er kjøleskap med fryser på hvert rom og felles kjøkken som de lager mat på. Det er svært ordna forhold ved mottaket, alle barn skal være på rommene kl 21.00, og fellesarealene stenger kl 23.00. Det blir opprettet beboer-råd på mottaket, hvor en representant for hver nasjonalitet samles. Dette rådet skal planlegge aktiviteter og ta opp saker som er viktige for dem som bor på mottaket.

Flest menn
Isa sier at erfaring tilsier at det totalt kommer flest enslige menn, men at det er en økning av enslige kvinner, med eller uten barn, og familier også. Dette har ført til at ledelsen ved mottaket har delt inn kjøkken og tv-stuer etter kjønn, det er blant annet laget eget kjøkken for kvinner og egen tv-stue for kvinner.

Daglig leder Isa Mustafa og Flyktningkonsulent i Sel kommune Solveig Kristiansen
Daglig leder Isa Mustafa og Flyktningkonsulent i Sel kommune Solveig Kristiansen

Godt samarbeid med UDI

Ostra Consult AS som driver asylmottaker på Rondeslottet, har et godt samarbeid med UDI. De har et datasystem som gir full oversikt over hvem som bor på mottaket og hvem som kommer i nærmeste fremtid. På denne måten får ledelsen ved mottaket litt tid til å planlegge i forkant. I dette datasystemet blir all informasjon om den enkelte lagra, slik at det skal være lett å ha oversikt over alle asylsøkerne. Sel kommune vil kontinuerlig bli oppdatert om antall, kjønn og alder på de som kommer til mottaket.

Kulturfest for hver nasjonalitet

For at befolkningen og asylsøkerne skal bli litt kjent, blir det arrangert kulturfester som hver nasjonalitet har ansvaret for. Når det har kommet en passende stor gruppe, blir det arrangert kulturfest. Isa sier at det kanskje blir en kulturfest allerede i slutten av måneden dersom det kommer så mange at de kan klare å gjennomføre det. Når det inviteres til kulturfest, åpnes dørene på vidt gap og alle inviteres. Det blir presentasjon av den aktuelle nasjonen, servering av tradisjonell mat og det blir kulturelle innslag. Isa håper at mange fra lokalbefolkningen ønsker å delta, og sier at de har svært god erfaring med slike kulturfester fra andre asylmottak.

Kamel Al Borno fra Palestina og Emmanuel Kumakech fra Uganda
Kamel Al Borno fra Palestina og Emmanuel Kumakech fra Uganda

Emmanuel og Kamel

Emmanuel Kumakech fra Uganda og Kamel Al Borno fra Palestina har begge vært to måneder i Norge. De kom til Sel kommune denne uka. Emmanuel beskriver sitt første møte med Sel og Rondane som noe av det vakreste han har sett, dette var også hans første møte med snø. - Det var som en drøm å se snø, og det å ta på snø var fantastisk, sier Emmanuel. Han legger til at han ønsker å lære seg å gå på ski.


Gleder seg til å lære Norsk
Både Emmanuel og Kamel gleder seg til å lære seg norsk, og de er enige om at det er en forutsetning for å være i Norge at de også lærer om norsk kultur og levesett. Kamel sin første tanke når han ble frakta oppover til Rondeslottet var; "bor det virkelig noen her oppe?" Han sier at han er svært fornøyd med stedet. - Det er nydelig her oppe, fantastisk natur og utsikt. Kamel sier at han allerede elsker landet og føler seg hjemme i Norge.


Ønsker å være til hjelp
Emmanuel og Kamel ser fram til å delta i samfunnet. De er begge opptatt av at de kan brukes til frivillig arbeid og at de ønsker å lære samfunnet å kjenne. Spesielt Emmanuel er svært glad i sport og har blant annet spilt rugby, basket, volleyball og frisbee tidligere. Han håper at han får mulighet til å delta i sportsaktiviteter og også hjelpe til med forskjellig fremover. Både Emmanuel og Kamel forsikrer om at det bare er å ta kontakt dersom noen ønsker å slå av en prat, eller trenger hjelp til noe frivillig arbeid.

Isa Mustafa ved resepsjonen
Isa Mustafa ved resepsjonen

Tar gjerne imot klær og utstyr

Isa Mustafa sier at asylmottaket gjerne tar imot utstyr, klær og leker som folk og bedrifter kanskje har til overs. De ønsker seg vinter- og sommerklær, ski og annet vintersport-utstyr og leker. Men de tar også gjerne imot hvitevarer, skap, senger etc. Også pynteting og duker er av interesse. De som har slike ting, som er fine og i god stand, kan gjerne ta kontakt direkte med mottaket, eller de kan ta seg en tur oppom for å hilse på. - Kom gjerne en tur innom på besøk og få en kaffekopp, sier Isa, her er alle velkommen. Men Isa legger til at det ikke er ønskelig at folk setter fra seg ting utenfor bygningen. De som har noe de ønsker å gi, kan ringe til mottaket, eller komme inn i resepsjonen og si fra så tar de ansatte tingene inn på lager. - Vi kan kanskje også ta med ting oppover igjen når vi er nede i bygda sier Isa, som også oppfordrer folk til å ta kontakt med mottaket selv om de ikke har noen slike ting tilovers.

Kontaktinformasjon

Daglig leder:
Isa Mustafa
E-post: isa.mustafa@selmottak.no

Telefon til asylmottaket:
61 23 00 50

Tips en venn Skriv ut