A A A
Forsiden/Tema/Samfunnssikkerhet og beredskap/Sel brannvesen/Feietjenesten

Feietjenesten

Feing_illustrasjon
05. januar 2017

Nytt om feiertjenesten i Sel fra 1.1.2017

Omlegging av det brannforebyggende arbeidet etter ny forskrift om brannforebygging(publisert 1. jan.2016) medfører endringer i hva feiertjenesten vil bestå med framover vedrørende feie- og tilsynshyppighet og gebyret for dette.

21. oktober 2015

Montering av skorstein

Sel kommune v/brannvesenet blir stadig kontaktet vedrørende oppføring/rehabilitering av skorsteiner. I teksten under har vi lagt inn litt generell informasjon rundt dette.

05. juni 2013

Feiing i Sel kommune

Sel kommune vedtok 20.02.2012 ny lokal forskrift om feiing og tilsyn i Sel kommuen. Under følger de viktigste endringene.