Otta sentrum øst

Fastsatt planprogram - Otta sentrum øst

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9, har formannskapet, i møte 06.12.16, sak 128/16, fastsatt planprogrammet for områdereguleringsplan Otta sentrum øst, datert 29.11.16. Planprogrammet er også tilgjengelig på rådhuset.

Her kan du laste ned og lese dokumentene i saken:

Fastsatt planprogram (pdf)

Utskrift av Formannskapets møtebok 6.12.16 (pdf)

Fastsettelse av planprogram er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 12. desember 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 12. desember 2016