A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Farlig avfall

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

  • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
  • Oppladbare batterier (egen returordning) 
  • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
  • Asbestholdige materialer 
  • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
  • Impregnert trevirke
  • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterier/vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 400 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. I tillegg har kommunen plikt til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter.

Pris for tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.


Forskrifter

Avfallsforskriften
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Myrmoen miljøstasjon

Miljøstasjonen ligg ca. 6 km. frå Otta sentrum, ved fylkesvegen mot Vågå.

Adresse: 
Veggumsvegen 464, 2670 Otta.

Opningstider:
Tysdag og torsdag kl. 12-18.

Kontakt:
Tlf. Myrmoen miljøstasjon: 975 54 743
(eller kontor Dovre: 61 24 21 00 / 480 38 444)

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-02-02 11:03 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser