A A A
Forsiden»Tjenester A-Å

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Prisen for tjenesten er kr 400,-


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk
___

Regelverk

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

http://www.sel.kommune.no/etablererproeven.5896872-342118.html

Skjema

Søknadsskjema A-Å

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-01-31 08:55 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening