A A A
Forsiden»Tjenester A-Å

Ergoterapi

Generelt

Beskrivelse

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

Har følgende kontaktpersonoppgaver:

  • Hovedkontakt i kommunen for NAV hjelpemiddelsentralen.
  • Hørselskontakt
  • Synskontakt

Målgruppe

Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

Kriterier/vilkår

Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kvalitetsstandard for pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenester
___

Regelverk

Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.


Lover

Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Forskrifter

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvendelsesskjema fylles ut og sendes Sel kommune.

Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside og i servicetorget,  og på alle arbeidsplasser hos pleie-, rehabilitering- og omsorgstjenestene

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Wildenveys gt.
Gå forbi hovedinngang til Sel rådhus og til høyre, slik at du komer inn på baksiden av LMS.
Inngang til venstre.

Postadresse:
Botten Hansensgt 9
2670 Otta
 

Ergoterapeut:
Mona Lisa Skomakerstuen
(Mandag-fredag)

Telefon: tlf 61700828

Mobil: 95040552

E-postadresse:

mona-lisa.skomakerstuen@sel.kommune.no

Hjelpemiddelformidler:
Jonny Hugo Johansen
(Mandag, tirsdag, onsdag og fredag)
Mobil: 97567243

Dato oppdatert

2017-09-11 13:48 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser