A A A

Endring i regelverket for kommunalt landbruksfond

Sel formannskap fatta vedtak i sak 117/10 vedrørende regelverket for kommunale landbruksfond.
Vedlagt ligg komplett regelverk og saksframstilling.
Tips en venn Skriv ut