En takk fra Sel kommune

Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn og Rådmann Kaija Eide Drønen ønsker å rette en varm takk til de mange aktørene og enkeltpersonene som på ulike måter ga verdifulle og viktige bidrag i akuttfasen rundt flommen og i dagene etterpå. Les mer

En takk fra Sel kommune

Vi har på nytt vært igjennom en periode i Sel der naturen har vist seg fra vrangsida. Kombinasjonen mye regn, stor snøsmelting og tele i bakken førte til mange hendelser fra onsdag 22. mai. På Otta kom grunnvannet inn i kjellere og dekket etter hvert parkeringsplassen nord for Amfi Otta. Heldigvis ble skadene denne gangen beskjedne, mye takket være stor innsats fra mange for å stoppe vannet. Også gardbrukerne på Selsvollene ble denne gangen forskånet fra større ødeleggelser, i stor grad skyldes dette den gode flomberedskapen de står sammen om.

Det var derfor i dalsidene rundt Otta og i Heidal vi fikk de største skadene. Vannet fant nye far og ødela stikkrenner, veier og hager, jordmasser kom ned mot bebyggelsen og stengte veier, jordveier ble ødelagt. Mange måtte evakueres eller valgte å forlate hjemmet sitt. Flere titalls personer var i perioder isolert fordi veier ble ødelagt. Dessverre fikk noen såpass store skader på husene sine at de må belage seg på å finne alternative boliger en god stund framover.

Vi vet at mange opplevde dramatiske minutter og timer. For enkelte var dette en repetisjon av opplevelser i 2008 og i 2011. Det gjør belastningene ekstra store. Sel kommune vil gjøre det vi kan for å bistå dere alle i ukene og månedene framover. Terskelen for å kontakte oss og be om hjelp skal være lav.

Ordføreren og rådmannen i Sel kommune vil takke for et svært godt samarbeid med innbyggerne i kommunen i de hektiske dagene fra 22. mai. Vi mottok mange, verdifulle innspill som i stor grad bidro til at den kommunale kriseledelsen kunne håndtere situasjonen på en best mulig måte.

Sel kommune vil også rette en varm takk til de mange aktørene og enkeltpersonene som på ulike måter ga verdifulle og viktige bidrag i akuttfasen og i dagene etterpå. Det er betryggende å se at så mange hjelper til når uforutsette hendelser inntreffer. Samholdet er sterkt. Dette er kvaliteter ved Sel-samfunnet vi er stolte av og som gir trygghet for at vi står sterkt også neste gang naturen viser sine krefter.

Dag Erik Pryhn                Kaija Eide Drønen
Ordfører                           Rådmann
 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 29. mai 2013 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 29. mai 2013