A A A
Forsiden»Tema»Arbeid
Elektronisk søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema

Her finner du veileder til å bruke elektronisk søknadsskjema for stillinger (pdf-fil)


Søknadsskjema:

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema for ledige stillinger.

Prøvetiden er 6 måneder. Det tas forbehold om endring i organisering og oppgaver.

Sel kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jfr. offentlighetslovens § 25.

Mottatte kopi av attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

 

E - post til Sel kommune: postmottak@sel.kommune.no

Tips en venn Skriv ut