Status:

Eiendomsskattetaksering pr. august 2014

Klagenemnda for eiendomsskatt begynte sitt arbeid i slutten av mai, og fram til ferien hadde de behandlet 52 klagesaker. Her finner du en kort status på arbeidet med eiendomsskattetaksering i Sel.

For å få behandlet disse klagesakene har nemnda brukt 4 hele dager til befaring av eiendommene, samt 4 kveldsmøter. For eiendommer som har fått endret takstgrunnlaget etter klagebehandling, skal nå krav om eiendomsskatt for 3. termin være korrekt, samt at det blir korrigert for de to tidligere terminene.

Skatteetaten v/Skatt øst har på sin side behandlet og sendt over 45 klagesaker for boligeiendommer hvor de har gjort endringer i grunnlaget for formuesfastsetting. Dette fører da til at eiendomsskattegrunnlaget endres. Sel kommune endrer takstgrunnlaget. Fakturaen vil vise korrekt krav for 3. termin, og korrigeringer for de to første terminene i år.

I tillegg har Skatt øst nå sendt over 20 saker som var feiladressert til Skatt Øst. 18 av disse sakene er klager og gjelder vesentlig fritidseiendommer. Dette er saker som skal fremmes og behandles av klagenemnda for eiendomsskatt i løpet av september/oktober.

Det foreligger 5 klagesaker vedrørende verker og bruk. Det er for disse klagene innhentet sakkyndig vurderinger, og sakene skal fremmes og behandles av klagenemnda for eiendomsskatt i løpet av høsten.

Samlet sett foreligger det om lag 120 klager totalt, og dette antallet representerer da ca 4 % av eiendomsskattegrunnlagene ved takseringen.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 02. september 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 02. september 2014