A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 28. Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.


Lover

Eigedomsskattelova
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Søknaden sendes til

skatt@sel.kommune.no

eller

Sel kommune

Postmottak
Botten Hansensgate 9
2670 Otta
 

 

 

 

 

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse eller ettergivelse skal fattes av formannskapet.

Klagemulighet

Det er ingen lovbestemt rett til å klage. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller situasjonen har endret seg.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-10-05 09:51 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser