A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Generelt

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Eigedomsskattelova § 3 og § 8A-3


Lover

Eigedomsskattelova
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kravet om overtakst skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Saksbehandling

Overtakstnemnda behandler krav om overtakst (klage over skattetakst).

Saksbehandlingstid

Hvis ikke saker kan behandles innen 3 uker, skal det sendes foreløpig svar.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-11-02 08:34 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser