A A A
Forsiden/Om Sel kommune/Vedtatte planer

E6 Nord-Fron grense til Bredevangen

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.

Endringene omfatter anleggsbelte, avslutning av skogsbilveg og endring av støyskjerm til støyvoll.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oppland.

Evt klage sendes:
Sel kommune, Plan og beredskap  2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no,
innen 3 uker fra kunngjøring.

Evt krav om erstatning og innløsning må være satt fram innen tre år etter kunngjøring.

 

Her kan du laste ned alle dokumentene:

Utskrift_av_møtebok.pdf

Plankart.pdf

Oppsummering_og_vurdering_av_innkomne_innspill.pdf

 

 

 

Tips en venn Skriv ut