Otta stasjon

Detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon – Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 27.06.17, sak 67/17 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 11, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Otta stasjon og skysstasjon ut til offentlig ettersyn. Planområdet ligger sentralt på Otta og omfatter i hovedsak stasjonen og skysstasjonen. 

 

Hele planforslaget kan du lese her:

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2017-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2017-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
515Kb   2017-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2017-06-30
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2017-06-30

 

Planforslaget er også tilgjengelig på Sel rådhus.

Eventuelle merknader til planen sendes Sel kommune v/ plan og teknisk, Botten Hansens gt. 9, 2670 Otta eller til postmottak@sel.kommune.no innen 01.09.17

Tips en venn Skriv ut
Publisert 30. juni 2017 av Anders Teigen | Oppdatert 30. juni 2017