Detaljplan Otta sentrum nord

Detaljplan Otta sentrum nord

På vegne av Skarpsno AS varsles oppstart av detaljregulering i samsvar med Plan og bygningslovens § 12-8. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny arealbruk på arealer som frem til i dag har vært brukt av Otta sag, samt noen tilgrensende områder.

Dette er sentrale områder, og ny bruk av disse til sentrumsformål, som forretninger, kontorer og boliger, passer godt inn i de planer og strategier som er lagt i forbindelse med regionsenterprosjektet.

Ny bruk av området er også i samsvar med forslag til ny kommuneplan, arealdelen og i samsvar med forslag til Regional plan for utvikling av attraktive byer og tettsteder i Oppland, som forventes godkjent i nær framtid.

Her kan du lese alle dokumentene i detaljplanen:

Structor Lillehammer - oppstartbrev (pdf)

Oversikt planavgrensing (pdf)

Oppstartnotat (pdf)

Annonse oppstart (pdf)

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 19. april 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 19. april 2016