A A A
Illustrasjon Det fleirkulturelle Sel

Det fleirkulturelle Sel - Høringsdokument

Sel kommune sender med dette ut forslag til ein strategiplan for inkludering og integrering. Formålet med planen er å bygge en helhetlig kultur i organisasjon og samfunn som fremmer integrering og involvering av nye innbyggere. Dette skal skje gjennom organisasjonsutvikling i egen kommune og gjennom at Sel kommune skal jobbe for å være en katalysator for integrering i lag, foreninger og i samfunn forøvrig.

Sel kommune ønsker å få planen så helhetlig som mulig, og inviterer med dette dere til å komme med innspill og kommentarer innen 15.9.2016. Planen skal behandles i kommunestyret i november 2016. De står fritt til å kommentere enkelte punkt, eller gi generell kommentar til planen i sin helhet. Vi ønsker i utgangspunktet innspill i forhold til de opplistede punktene under, men det er også av interesse med innspill ut i fra andre problemstillinger.


Element vi ønsker innspill på:

  1. Bosetting og boligbygging

  2. Involvering av frivillige lag/organisasjoner/foreninger

  3. Involvering av næringsliv

  4. Involvering av regionalt nivå

  5. Arbeid mot radikalisering

  6. Innspill til etablering av internasjonalt råd

  7. Samarbeid med asylmottak

Høringsdokumentet kan du lese her (pdf)


Innspill sendes Sel kommune innen 15.09.2016. 

Tips en venn Skriv ut