A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Den kulturelle skolesekken

Generelt

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Den kulturelle skolesekken - hjemmeside

Partnere

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.
 

___

Regelverk

Praktiske opplysninger

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-03-15 08:15 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening